۱۳۹۲ خرداد ۳۱, جمعه

تحلیل توزیع آرا با مقایسه نتایج استانی انتخابات ۸۴ تا ۹۲
انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری از سوی برخی از تحلیل گران انتخاباتی «شگفتی ساز» نام گرفت. البته این عنوان معمولا برای هر انتخاباتی در ایران استفاده میشود و در نتیجه این تکرار امر «شگفت آور» را شاید بتوان مرتبط به عدم توانایی در شناخت علمی رفتار انتخاباتی و قواعد حاکم بر توزیع آرا در ایران دانست.

انتخابات را «روشی معین» برای رسیدن به «نتیجه نامعین» میدانند و این خود نشانگر نامعلوم بودن نتیجه یک انتخابات واقعی است. اما آیا براستی انتخابات ۹۲ حاوی نتایج شگفت آور و غیرقابل انتظار بوده است یا اینکه برعکس، نتایج این انتخابات تاییدی بر وجود یک قاعده مندی در رفتار رای دهندگان و توزیع آرا بوده است؟

نسخه کامل این مطلب را از اینجا بخوانیدهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر