۱۳۹۱ دی ۱۷, یکشنبه

دود


برای هوای آلوده این روزهای وطن 

شعر و صدا: عمار ملکیدود

خبری کوچک بود
اتفاقی غمناک
همه گنجشکان، همه چلچله ها
رفته اند از اين شهر
و درختان ساکت، آسمان دود آلود

هيچ کس غصه نخورد
هيچ کس بر نفس
تنگ کبوتر نَگريست
هيچ کس نذر نکرد، اندکی تازه هوا
جلوی سينه گنجشکک ما بگذارد

آفرين باد به خوش غيرتی گنجشکان
چونکه ديدند هوا آلودست
معترض گشته و رفتند و نخواندند سرود
خوش به حال آنها
سينه شان تاب نياورد هوايی پر دود

* * *

حال، ماندند کلاغان اينجا
که کنار آمده اند
با هوايی ناپاک
مثل ما آدميان 
سمبل سابق عصيان -
که به حبس نفس عادت کرديم

زنده بودن شرطش دم زدن است
و عجيب است چنين رسم زمان
حفظ جانت خواهی، دَم نبايد بزنی

* * *

خبر کوچک فردا اين است
اتفاقی غمناک
بچه ها از طرف مدرسه ها
باغ وحشی رفتند
دورِ دور از اينجا
تا ببينند در آن گنجشک و چلچله را


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر