۱۳۹۰ مرداد ۲۱, جمعه

برای "علیرضا روشن"

خاموشت میکنند
اگر که "روشن" باشی
به خودت نگیر شاعر
میخواهند مصرف نور را کم کنند!
نوری که درویش مجذوبش میشود
چشمان مذهب سیاهشان را میزند
به خودت نگیر درویش
خاموشت میکنند
تا همه راحت بخوابند

عمار ملکی
شهریور ۹۰

علیرضا روشن، شاعر و نویسنده و از تبار دراویش گنابادی است. او را این روزها به بند کشیده اند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر